Standpunten

Standpunten

Privacy

Bij GroenLinks denken we privacy vraagstukken uit voor onze politici en helpen we mee aan betere wetgeving op dit politieke thema. Sinds Snowden is er grote maatschappelijke belangstelling voor privacy wetgeving. Waar liggen de grenzen van wat de overheid mag weten, wat het bedrifjsleven mag weten en wat er met onze  gegevens gebeurd? Hoe kan privacy goed worden gebruikt voor bescherming en waar kunnen we maatschappelijk voordeel halen bij transparantie?